10.10.2017 г. - ``Моят град- история и легенди``- пътуваща лектория - 13.30 часа | 13.10.2017 г. - Турнир по футбол за купата на кмета на Кметство ``Изток`` - 14.00 часа | 17.10.2017 г. - ``Настроения``- изложба по приложно изкуство - 16.00 часа | 19.10.2017 г. - ``Цвете за Перник``– празнична програма - 13.00 часа |

За Нас

МИЛЧО СПАСОВ
Директор
тел.:   +359  76  60 00 91
GSM:   + 359 885 644 055
e-mail: milcho_spasov@obmdpernik.com
 
   
ВЕНЕТА СТОЯНОВА
Главен счетоводител
тел.:  + 359  76  60 22 74
GSM:   + 359 884 330 951
e-mail:  veneta_stoyanova@obmdpernik.com
БОНИ АНДОНОВ
Старши експерт
тел.:  + 359  76  60 02 42
GSM:  + 359 884 330 958
e-mail: boni_andonov@obmdpernik.com
 
   
КАТЯ ЦОНЕВА
Старши експерт
тел.:  + 359  76  60 02 42
GSM:  + 359 884 330 957
e-mail: katya_tsoneva@obmdpernik.com
 
   

ЛИЛЯНА ХАРАЛАМПИЕВА

Старши експерт
тел.: 
+ 359  76  60 05 81
GSM: 
+ 359 884 330 955
e-mail:
liliana_haralampieva@obmdpernik.com

   
ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ
Старши експерт
тел.:  + 359  76  60 05 81
GSM: 
+ 359 884 330 956
e-mail:
office@obmdpernik.com