10.10.2017 г. - ``Моят град- история и легенди``- пътуваща лектория - 13.30 часа | 13.10.2017 г. - Турнир по футбол за купата на кмета на Кметство ``Изток`` - 14.00 часа | 17.10.2017 г. - ``Настроения``- изложба по приложно изкуство - 16.00 часа | 19.10.2017 г. - ``Цвете за Перник``– празнична програма - 13.00 часа |

За нас

Сградата на Общински Младежки дом е построена през втората половина на 60-те години и началото на 70-те на миналия век.

От създаването си младежкият дом е функционирал като център за идейно-възпитателна работа с учаща и работническа младеж. Обществено-политическите промени в края на 80 те години на миналия век налагат промени и в целите и дейността на младежкия дом. Демократизирането на обществено политическата система налага промени и в развитието и приоритетите в дейността на младежкия дом. Общински Младежки дом се превръща в място, където подрастващите и младежта на град Перник се срещат с образци на изкуството, творци, в място където се откриват и развиват различни таланти.Общински Младежки дом е специализирано звено на Община Перник за работа с подрастващите, учениците и младежите на града. Във времето на интернет и повсеместния информационен поток, все повече отчетливо се налага категоричен извод, че е необходимо да бъде съхранена възможността от жив контакт на младото поколение, от място, където юношите и младежта да бъдат включени в творчески процес. За нас безспорно това място е Общински младежки дом, който със своя екип и база полага усилия да предложи алтернатива на безвремието, безнравствеността и кича.