12-13.02.2018 г. - ``С любов за теб`` – творческо ателие - 13.30 ч. | 15.02.2018 г. - ``Мама, татко и аз`` - забавно състезателно шоу - 18.30 часа | 24.02.2018 г. - Куклен театър - 11.00 ч. |

Детски базар и правила на продавача


Правила на продавача

Работно време

Базарът ще бъде отворен за посетители на 09.12.2017 от  10:00  до 15:00 часа.

Предлагани стоки

Базарът е предвиден за частни лица, които да предлагат стоки и продукти, нови или втора употреба, от които те вече нямат нужда. Базарът НЕ E предназначен за фирми, които да продават стоката си на цена за краен потребител в магазина. 
 
Цена на щанда

Таксата за участие за щанд на базара се определя на линеен метър. Един метър ще струва 5 лв. Всеки продавач може да избере и по-голяма дължина за щанда си.

Как да намеря мястото си?

На определеното място за продажба ще стои табелка с Вашето име.

Условия за щанд

Масата, която ще послужи за щанд се осигурява от продавача в деня на базара. Всеки има възможност да донесе и щендер за дрехи ако прецени за удобно.

Подредбата на щанда

Подредбата на щанда ще започне в  9:00  часа и трябва да е завършила до 10:00 часа. Прибирането на щанда може да започва от 14:30 часа. Изключение правят щандовете над 3 метра. При тях прибирането може да започва от 14:00 часа. Как да бъдат подредени предлаганите стоки е изцяло избор на продавача.  Желателно е на всеки артикул да има обявена цена.

Заплащане

Заплащането на щанда ще става до 5 дни преди старта на базара (до 05.12.2017г.) на адрес: ул.”Св.Св. Кирил и Методий” 23, Бизнес комплекс ЕЛЕНА, ет.3, офис 301, 302, фирма ДЕКСА СОЛЮШЪНС ООД , лице за контакти: Елизабета Петрова , телефон за връзка: 0878 11 00 15.  По-ранното заплащане е гаранция, че щанда няма да остане празен по време на базара.  Ако щандът не бъде платен до тогава ще бъде даден на друг желаещ.